\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/A68EB43CA7F9706CE85CAA3195D81E6810287FF5_w1080_h3914.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/D60CBECCA7C2EC9AED1CC0D2ACF4C8D995FF8691_w1080_h5635.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/1E331ACB08BAF08DE97737D0D4F89436D83D32B5_w1080_h4229.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/CEDBC0E88D496DDB9D48C7EE7B94842A6E67C09A_w1080_h3355.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/3215427C002B21F156261B1158DA3C205CD3C3D1_w1080_h3202.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/BE76746E5B9B0D74DFE41FF46B4A61B3C0AA20C8_w1080_h4414.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/7E842EA1A11F47DAE24C456981C2E9026227A328_w1080_h3462.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/562802D604285D0AD1B184CE1D2763685E438A69_w1080_h2231.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/43FA8294DE6561C41662B13453828000FF126F38_w1080_h4495.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/9D7DA99109CD6F3E3EBC91CE589A511A6AA4B7E4_w1080_h4991.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/2B6EA588D44AAE1E7B9B8E6E62A546D8B742F8AB_w1080_h2825.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/6EE51B35DA81F30F0D2880847020F71E0FA5E4FF_w1080_h3432.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/DBD01E3E203BE15CC3224B7ED71B794DB9E23F3C_w1080_h3142.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/5710686EEF6E301C065039FFF0EAA16EB9DE6DC3_w1080_h2041.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/7632D4E7A3DD9B81DEA94185A6718ADEFA4DB0A8_w1080_h3167.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/F5D5CD3973D4E0F3B9E524475257DCBFA7B3B231_w1080_h4157.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/CCE2D63C86D1040484E9CEF54D300CF1FA67E9B3_w1080_h3371.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/7C0715EF61B6120DA01530AA9DA448F78F8FFFC0_w1080_h3336.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/835D2C2FE0D64456C4FB9E45302F2606B9A49CF2_w1080_h3252.jpg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_28/5FBF6AA202AC69E71B9370A2B05A7EDD3D763F30_w1080_h4136.jpg\" />\u003c/p>\u003cp>安徽的内涵,又岂是二十几张图就能概括的。除了“天下第一奇山”黄山,安徽还有九峰形似莲花的佛教圣地九华山,有“天然药圃”琅琊山,有“相看两不厌”的敬亭山,有中国历史文化古镇三河古镇,有粉墙黛瓦醉人心的徽派建筑,有”桃花源里人家“西递宏村,还有茶飘香的千亩梯田……\u003c/p>\u003cp>安徽,还是一座新崛起的科技大省。有硬核实力的科技“皖军”,继“中国声谷”后,还有“中国安全谷” 。 目前,全国已建成22个国家大科学装置(实现重要科学技术的大型科研设施),合肥占6个,排名全国第一。 自2019年5G牌照在安徽发放后,安徽移动紧锣密鼓开展5G建设,围绕建设“覆盖全国、技术先进、品质优良”5G精品网络目标,全面实施“5G+”计划。\u003c/p>\u003cp>你还知道哪些关于安徽的好事物?在下方留言告诉我们吧!\u003c/p>","type":"text"}],"currentPage":0,"pageSize":1},"editorName":"李文婷","editorCode":"PX019"}}; var adData = {"adHead":"%0D%0A%3C!--s_all-indexs_180823_ad_qpdggtb%202020.10.30%2011%3A35%3A50--%3E%0D%0A%0D%0A%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fx0.ifengimg.com%2Ffeprod%2Fc%2Fm%2Fmobile_inice_v202.js%22%20%20crossorigin%3D%22anonymous%22%3E%3C%2Fscript%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C!--%2Fs_all-indexs_180823_ad_qpdggtb--%3E%0D%0A","adBody":"%0D%0A%3C!--s_all_indexs_180823_ad_qpdpcggdb%202021.01.12%2009%3A22%3A23--%3E%0D%0A%0D%0A%3Cscript%3EIfengAmgr.start()%3C%2Fscript%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C!--%2Fs_all_indexs_180823_ad_qpdpcggdb--%3E%0D%0A","topAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'topAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D","bottomAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'bottomAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D"}; var staticData = {"recommend":"%3Cstyle%3E%0A.ycR_intro%20%7B%0A%20%20%20%20margin%3A%2040px%200%3B%0A%7D%0A.ycR_tit%20%7B%0A%20%20%20%20font%3A%2016px%2F22px%20Microsoft%20YaHei%3B%0A%20%20%20%20color%3A%20%23999%3B%0A%20%20%20%20background%3A%20url(%2F%2Fp0.ifengimg.com%2Ffe%2Fzxyc-article%2Fimages%2FautorTit_92996751.png)%20center%20no-repeat%3B%0A%20%20%20%20width%3A%20300px%3B%0A%20%20%20%20height%3A%2022px%3B%0A%20%20%20%20padding%3A%2020px%200%3B%0A%7D%0A.ycR_intro%20a%20%7B%0A%20%20%20%20width%3A%2078px%3B%0A%20%20%20%20height%3A%2028px%3B%0A%20%20%20%20border%3A%201px%20solid%20%23e2e2e2%3B%0A%20%20%20%20float%3A%20left%3B%0A%20%20%20%20margin-left%3A%2015px%3B%0A%20%20%20%20font%3A%2014px%2F28px%20Microsoft%20YaHei%3B%0A%20%20%20%20color%3A%20%23666%3B%0A%20%20%20%20margin-bottom%3A%2018px%3B%0A%7D%0A.ycR_intro%20a%3Ahover%20%7B%0A%20%20%20%20color%3A%20%23f54343%3B%0A%20%20%20%20border%3A%201px%20solid%20%23f54343%3B%0A%7D%0A.rec_lis%20ul%20li%2C%20.rec_more%20a%2C%20.ycR_intro%20a%2C%20.ycR_tit%2C%20.yc_intro_l%20a%20%7B%0A%20%20%20%20text-align%3A%20center%3B%0A%7D%0A%3C%2Fstyle%3E%0A%3Cdiv%20class%3D%22ycR_intro%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ch3%20class%3D%22ycR_tit%22%3E%E6%A0%8F%E7%9B%AE%E6%8E%A8%E8%8D%90%3C%2Fh3%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%22clearfix%22%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fwarmstory%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E6%9A%96%E6%96%B0%E9%97%BB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fxuanzhan2020%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%AE%A3%E6%88%982020%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fpl.ifeng.com%2Fshanklist%2Foriginal%2F21-35136-%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E6%94%BF%E8%83%BD%E4%BA%AE%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fbigfish%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%A4%A7%E9%B1%BC%E6%BC%AB%E7%94%BB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fxijinping%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E6%96%B0%E6%94%B9%E9%9D%A9%E6%97%B6%E4%BB%A3%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Ffeng.ifeng.com%2Fauthor%2F1367498%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E7%BE%8E%E4%B8%BD%E7%AB%A5%E8%A1%8C%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fliving%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%9C%A8%E4%BA%BA%E9%97%B4%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fc%2Fs%2F7pp53ejtQcC%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E9%9A%90%E7%A7%98%E8%80%8C%E4%BC%9F%E5%A4%A7%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fgongyi.ifeng.com%2Fhot%2Fspecial%2Ffhwzljjhtjhpc%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%85%AC%E7%9B%8A%E8%A1%8C%E5%8A%A8%3C%2Fa%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E"}; var __chipsData = []; var __apiReport = (Math.random() > 0.99); var __apiReportMaxCount = 50; var getChipsDataByKey = function (data, key) { for (var i = 0, iLen = data.length; i

朋友,你真的了解安徽吗?| 大鱼漫画

2020-07-09 10:13:03大鱼漫画

说起安徽

一部分人会说存在感弱

一部分人会搞“地域黑”

还有一部分人就知道

安徽惊艳不俗气,低调有实力

安徽的内涵,又岂是二十几张图就能概括的。除了“天下第一奇山”黄山,安徽还有九峰形似莲花的佛教圣地九华山,有“天然药圃”琅琊山,有“相看两不厌”的敬亭山,有中国历史文化古镇三河古镇,有粉墙黛瓦醉人心的徽派建筑,有”桃花源里人家“西递宏村,还有茶飘香的千亩梯田……

安徽,还是一座新崛起的科技大省。有硬核实力的科技“皖军”,继“中国声谷”后,还有“中国安全谷” 。 目前,全国已建成22个国家大科学装置(实现重要科学技术的大型科研设施),合肥占6个,排名全国第一。 自2019年5G牌照在安徽发放后,安徽移动紧锣密鼓开展5G建设,围绕建设“覆盖全国、技术先进、品质优良”5G精品网络目标,全面实施“5G+”计划。

你还知道哪些关于安徽的好事物?在下方留言告诉我们吧!

责编:李文婷 PX019

为您推荐

绿色,真的很棒!|大鱼漫画

绿色,真的很棒!|大鱼漫画

大鱼漫画2020-06-20 17:22:10

已显示全部内容
香蕉网,午夜试看120秒体验区,午夜电影网
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>