\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_44/B6F2E9B459A8F196522A7ABC83F7A338187CDEDA_w750_h2810.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_44/69CDE6DD904229987604AFD3C1BCA64EE0818A7F_w750_h4168.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_44/534D31F8920589833720FE72E4EBB4B0E3128FD1_w750_h4851.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_44/D1ACC154A2B0738F9ABDCABA7CC7E711EE8985FC_w750_h4374.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_44/32E1C27D083DC6358EDFB555A2FC63793AC695D8_w750_h2766.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_44/A144ED91C1D88A506C831E74AE7D0C46F45BD480_w750_h4773.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_44/1722540650B0616C63A41D9A10EAA975353AFE73_w750_h6010.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_44/1972D233191393A997C7973CBB99809266B319BE_w750_h4862.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_44/BB9E27F87A1FFCDF6B4AA85F689B7A37DF0984CA_w750_h3407.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_44/C1E4598E1426EBF1601A48BA1BB2F45A434A986B_w750_h6378.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_44/59C9FACAE89A850088DC58656C0DADCEADF3871E_w750_h4080.png\" />\u003c/p>\u003cp>1958年10月25日,宁夏回族自治区正式成立。\u003c/p>\u003cp>宁夏的面积不大,存在感不高,甚至经常被人当成甘肃省的一个市。但真正见过宁夏的人,都会被塞北江南的风光震慑,都会为宁夏的今昔变化震撼。\u003c/p>\u003cp>这片西北大地上的沃土,经历过太多风霜雨雪,才终于迎来晴空万丈。\u003c/p>\u003cp>黄河与贺兰山的滋养,让这里有了包罗万象的风景,有锐意进取不服输的人,有饱满的枸杞,以及最好吃的羊。\u003c/p>\u003cp>如今的宁夏正抓紧机遇,加快发展开放型经济,向全世界宣告,宁夏不仅有宁静的夏天,还会有更好的明天。\u003c/p>\u003cp>祝宁夏越来越好~\u003c/p>","type":"text"}],"currentPage":0,"pageSize":1},"editorName":"李文婷","editorCode":"PX019"}}; var adData = {"adHead":"%0D%0A%3C!--s_all-indexs_180823_ad_qpdggtb%202020.10.30%2011%3A35%3A50--%3E%0D%0A%0D%0A%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fx0.ifengimg.com%2Ffeprod%2Fc%2Fm%2Fmobile_inice_v202.js%22%20%20crossorigin%3D%22anonymous%22%3E%3C%2Fscript%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C!--%2Fs_all-indexs_180823_ad_qpdggtb--%3E%0D%0A","adBody":"%0D%0A%3C!--s_all_indexs_180823_ad_qpdpcggdb%202021.01.11%2009%3A20%3A13--%3E%0D%0A%0D%0A%3Cscript%3EIfengAmgr.start()%3C%2Fscript%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C!--%2Fs_all_indexs_180823_ad_qpdpcggdb--%3E%0D%0A","topAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'topAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D","bottomAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'bottomAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D"}; var staticData = {"recommend":"%3Cstyle%3E%0A.ycR_intro%20%7B%0A%20%20%20%20margin%3A%2040px%200%3B%0A%7D%0A.ycR_tit%20%7B%0A%20%20%20%20font%3A%2016px%2F22px%20Microsoft%20YaHei%3B%0A%20%20%20%20color%3A%20%23999%3B%0A%20%20%20%20background%3A%20url(%2F%2Fp0.ifengimg.com%2Ffe%2Fzxyc-article%2Fimages%2FautorTit_92996751.png)%20center%20no-repeat%3B%0A%20%20%20%20width%3A%20300px%3B%0A%20%20%20%20height%3A%2022px%3B%0A%20%20%20%20padding%3A%2020px%200%3B%0A%7D%0A.ycR_intro%20a%20%7B%0A%20%20%20%20width%3A%2078px%3B%0A%20%20%20%20height%3A%2028px%3B%0A%20%20%20%20border%3A%201px%20solid%20%23e2e2e2%3B%0A%20%20%20%20float%3A%20left%3B%0A%20%20%20%20margin-left%3A%2015px%3B%0A%20%20%20%20font%3A%2014px%2F28px%20Microsoft%20YaHei%3B%0A%20%20%20%20color%3A%20%23666%3B%0A%20%20%20%20margin-bottom%3A%2018px%3B%0A%7D%0A.ycR_intro%20a%3Ahover%20%7B%0A%20%20%20%20color%3A%20%23f54343%3B%0A%20%20%20%20border%3A%201px%20solid%20%23f54343%3B%0A%7D%0A.rec_lis%20ul%20li%2C%20.rec_more%20a%2C%20.ycR_intro%20a%2C%20.ycR_tit%2C%20.yc_intro_l%20a%20%7B%0A%20%20%20%20text-align%3A%20center%3B%0A%7D%0A%3C%2Fstyle%3E%0A%3Cdiv%20class%3D%22ycR_intro%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ch3%20class%3D%22ycR_tit%22%3E%E6%A0%8F%E7%9B%AE%E6%8E%A8%E8%8D%90%3C%2Fh3%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%22clearfix%22%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fwarmstory%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E6%9A%96%E6%96%B0%E9%97%BB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fxuanzhan2020%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%AE%A3%E6%88%982020%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fpl.ifeng.com%2Fshanklist%2Foriginal%2F21-35136-%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E6%94%BF%E8%83%BD%E4%BA%AE%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fbigfish%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%A4%A7%E9%B1%BC%E6%BC%AB%E7%94%BB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fxijinping%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E6%96%B0%E6%94%B9%E9%9D%A9%E6%97%B6%E4%BB%A3%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Ffeng.ifeng.com%2Fauthor%2F1367498%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E7%BE%8E%E4%B8%BD%E7%AB%A5%E8%A1%8C%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fliving%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%9C%A8%E4%BA%BA%E9%97%B4%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fc%2Fs%2F7pp53ejtQcC%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E9%9A%90%E7%A7%98%E8%80%8C%E4%BC%9F%E5%A4%A7%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fgongyi.ifeng.com%2Fhot%2Fspecial%2Ffhwzljjhtjhpc%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%85%AC%E7%9B%8A%E8%A1%8C%E5%8A%A8%3C%2Fa%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E"}; var __chipsData = []; var __apiReport = (Math.random() > 0.99); var __apiReportMaxCount = 50; var getChipsDataByKey = function (data, key) { for (var i = 0, iLen = data.length; i

再说一遍,宁夏真不是甘肃的|大鱼漫画

2020-10-27 09:38:26大鱼漫画

1958年10月25日,宁夏回族自治区正式成立。

宁夏的面积不大,存在感不高,甚至经常被人当成甘肃省的一个市。但真正见过宁夏的人,都会被塞北江南的风光震慑,都会为宁夏的今昔变化震撼。

这片西北大地上的沃土,经历过太多风霜雨雪,才终于迎来晴空万丈。

黄河与贺兰山的滋养,让这里有了包罗万象的风景,有锐意进取不服输的人,有饱满的枸杞,以及最好吃的羊。

如今的宁夏正抓紧机遇,加快发展开放型经济,向全世界宣告,宁夏不仅有宁静的夏天,还会有更好的明天。

祝宁夏越来越好~

责编:李文婷 PX019

为您推荐

绿色,真的很棒!|大鱼漫画

绿色,真的很棒!|大鱼漫画

大鱼漫画2020-06-20 17:22:10

已显示全部内容
香蕉网,午夜试看120秒体验区,午夜电影网
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>